Informacja o przekształceniu formy prawnej  NEW TECHNOLOGY POLAND S.A. w Sp. z o.o.

 Niniejszym informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki NEW TECHNOLOGY POLAND S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega jedynie forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000871035).

 

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. NEW TECHNOLOGY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki NEW TECHNOLOGY POLAND S.A.

 

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów (w tym księgowych: faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

 

NEW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o.

ul. Lelechowska 10

02-351 Warszawa

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.