1. NEW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. jako Autoryzowany Serwis Urządzeń Konsumenckich Canon świadczy usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych laserowych i atramentowych drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów, skanerów płaskich marki Canon.
  2. Naprawa zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna tylko w wypadku, gdy w przesyłce z urządzeniem znajdzie się kopia potwierdzenia zakupu oraz zainstalowane w momencie usterki tusze/tonery.
  3. W przypadku naprawy gwarancyjnej Canon czas naprawy liczony jest od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich wymaganych dokumentów.
  4. Okres gwarancyjny na urządzenie wydłuża się o czas pobytu urządzenia w serwisie.
  5. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera dokument gwarancyjny Canon.
  6. NEW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. pokrywa koszy przesyłki urządzenia do i z serwisu tylko w przypadku uprzedniego zgłoszenia do Centrum Obsługi Klienta, zgodnego z instrukcją wypełnienia listu przewozowego oraz zakwalifikowania naprawy jako gwarancyjnej.
  7. W przypadku napraw płatnych naliczany jest z góry koszt ekspertyzy w wysokości 50 zł brutto. W przypadku realizacji naprawy ten koszt jest anulowany.
  8. Jeśli NEW TECHNOLOGY POLAND Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów przesyłki z serwisu, urządzenie należy odebrać osobiście w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o zakończeniu naprawy lub jej odmowie. Nieodebranie urządzenia w tym terminie spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej za jego magazynowanie w kwocie 15 zł brutto za każdy dzień. Po upływie kolejnych 30 dni urządzenie zostanie przekazane do utylizacji.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu urządzenia do i z serwisu. Urządzenie musi być zabezpieczone wg wskazówek firmy transportowej.