Firma Canon za cel postawiła sobie prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny. New Technology Poland S.A. wspólnie z partnerem wierzą, że nowe rozwiązania i udoskonalenia techniczne zastosowane w nowych rozwiązaniach wzbogacą życie i pracę klientów, bez szkodliwości dla środowiska. Podstawą działalności marki jest zrównoważony rozwój ekonomiczny, Canon ograniczając zapotrzebowanie na nowe surowce naturalne starannie obserwuje rozwój gospodarczy i zagrożenia.

Canon bierze odpowiedzialność za skutki działań i postępuje zgodnie z zasadami uczciwych praktyk rynkowych. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na Środowisku, Społeczeństwie i Biznesie. Ponadto Canon przystąpił w styczniu 2014 roku do ?the UN Global Compact?, największej w świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się do 10 powszechnie przyjętych zasad w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Udział firmy formalizuje podejście, które już zostało przyjęte włączając pryncypia zrównoważonego rozwoju do strategii, kultury i biznesu.

Długofalowy plan firmy Canon przewiduje działanie z poziomu trzech siedzib głównych: w Europie, USA i Japonii. Ośrodki w każdym z regionów mają obejmować centra badawczo-rozwojowe i zakłady produkcyjne. Europejska siedziba główna jest rozlokowana w czterech ośrodkach. Są to: Canon Europe Limited (Londyn, Wielka Brytania), Canon Europa N.V. (Amstelveen, Holandia) oraz byłe siedziby firmy Océ w Venlo (Holandia) i Poing (Niemcy).

Działalność firmy opiera się na japońskim modelu filozofii korporacyjnej Kyosei, co można przetłumaczyć jako ?wspólne życie i praca dla wspólnego dobra? doxycycline tablets. Oznacza to, że Canon bierze odpowiedzialność za wyniki działań, szanuje klientów, społeczności i kraje, w których działa oraz środowisko naturalne.

Canon ogranicza do minimum zapotrzebowanie na nowe zasoby naturalne i zmniejsza wpływ na środowisko od projektu konstrukcyjnego do zakończenia eksploatacji produktu, a także we wszystkich działaniach. Rozwiązania Canon pomagają klientom pracować bardziej wydajnie, zmniejszając jednocześnie ich wpływ na środowisko.

Canon rozwija przedsiębiorstwo w sposób odpowiedzialny, wspiera rozwój gospodarczy, stosuje uczciwe praktyki i przestrzega obowiązujących przepisów prawa, regulacji i norm. Stosuje solidne zasady i procedury, aby chronić naszych klientów i pracowników, przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju naszej działalności i realizacji celów ekonomicznych.