Bezpieczeństwo i zarządzanie kosztami dokumentów – uniFLOW, ULM

Czy wszystkie te codzienne wydruki są naprawdę potrzebne? Czy wiesz, kto co drukuje i czy używa najbardziej odpowiedniej maszyny?

Rozwiązania zarządzania kosztami dokumentów Canon pozwalają na ścisłą kontrolę wydruków, a robią to monitorując, kto i co drukuje, gdzie i jak prace są drukowane oraz automatycznie przekierowując zadania drukowania do najtańszych urządzeń.

Rozwiązania te pozwalają opracować strategię kontroli sposobu, w jaki dokumenty są drukowane. Jeśli chcesz drukować mądrzej i oszczędzać pieniądze swojej firmy, teraz możesz.

Obejrzyj filmy >> Czym jest uniFLOW?

 

uniFLOW

uniflow_webuniFLOW

uniFLOW ? kontrola kosztów. Wyższy poziom kontroli nad środkami na drukowanie.

Rozwiązanie uniFLOW jest wyposażone we wbudowany system zgłaszania wszystkich kosztów drukowania, kopiowania i skanowania. Dzięki temu dokładnie widać, jakie są wydatki, kto wydaje środki i w jaki sposób można obniżać koszty i oszczędzać.

Wszystkie oszczędności osiągnięte dzięki zastosowaniu rozwiązania uniFLOW w firmie również są rejestrowane, co pozwala ocenić rzeczywisty zwrot z inwestycji.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Brak kontroli nad kosztami drukowania i wykorzystaniem drukarek
? Użytkownicy mają skłonność do drukowania wszystkiego w kolorze
? Brak możliwości przypisania kosztów użytkownikom lub działom
? Brak możliwości naliczenia lub odzyskania kosztów
? Brak wglądu w poniesione koszty lub osiągnięte oszczędności w okresach dużej i małej aktywności

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Całkowity wgląd w wydatki na drukowanie/kopiowanie oraz oszczędności
? Kontrola wydatków na drukowanie i kopiowanie na poziomie użytkownika, działu lub projektu
? Analiza i optymalizacja istniejącej infrastruktury druku
? Kontrola wykorzystania kopiowania i drukowania w kolorze wewnątrz firmy
? Wykorzystanie nowych źródeł dochodu przez naliczanie kosztów drukowania

Pobierz ulotkę >> uniFLOW – Raportowanie i statystyka

Obejrzyj filmy >> uniFLOW – kontrola kosztów

uniFLOW ? bezpieczne drukowanie. Bezpieczna obsługa poufnych dokumentów.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala użytkownikowi przesłać poufne dokumenty do dowolnej drukarki sieciowej i wydrukować je dopiero, gdy użytkownik zjawi się, by odebrać gotowe wydruki. Może być to drukarka na innym piętrze, w innym budynku, mieście, a nawet kraju. Dzięki temu każdy może wybrać czas i miejsce drukowania, mając pewność, że dokumenty pozostaną bezpieczne.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Użytkownicy wysyłają ten sam dokument do druku wiele razy po wprowadzeniu poprawek
? Użytkownicy wysyłają zadania drukowania do niewłaściwych drukarek
? Jeśli drukarka jest niedostępna, użytkownicy muszą wrócić do komputera i ponownie przesłać dokument do innej drukarki
? Wydrukowane dokumenty są zostawiane bez nadzoru przy drukarce i mogą trafić w niepowołane ręce
? Użytkownicy nie są świadomi kosztów drukowania, które obciążają organizację

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Możliwość odbierania przez użytkowników zadań drukowania z każdej drukarki
? Możliwość wykorzystania jednego sterownika w każdej drukarce, niezależnie od jej producenta lub modelu
? Jeśli urządzenie nie działa, użytkownik może podejść do innej drukarki w celu odebrania zadań
? Możliwość odbioru zadań drukowania z innych miejsc lub w imieniu innych użytkowników pod warunkiem posiadania upoważnienia
? Możliwość znacznego ograniczenia niepotrzebnego drukowania wewnątrz firmy

Pobierz ulotkę >> uniFLOW – Bezpieczne drukowanie

Obejrzyj filmy >> uniFLOW – bezpieczne drukowanie

uniFLOW ? inteligentne przekazywanie. Usprawnione zarządzanie przebiegiem druku i kosztami.

uniFLOW scanningDzięki rozwiązaniu uniFLOW administrator może ustanowić reguły dotyczące sposobu i miejsca drukowania dokumentów. Reguły mogą obejmować liczbę wydrukowanych stron w kolorze, liczbę stron w dokumencie lub ich całkowity koszt. Pozwala to uniknąć dużych zadań, które powodują kolejki przy drukarkach biurkowych, i zapewnia oszczędności za sprawą centralnego zarządzania liczbą kolorowych wydruków.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Użytkownicy drukują wszystko bezpośrednio na najbliższej drukarce biurkowej
? Brak kontroli nad drukiem w kolorze może stać się dużym problemem
? Użytkownicy nie są świadomi kosztów związanych z drukowaniem

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Możliwość przekierowania zadań do mniej obciążonych drukarek
? Optymalizacja redukcji kosztów przez wdrażanie reguł drukowania
? Możliwość wglądu użytkowników w koszty zadań drukowania i potencjalne oszczędności
? Znaczące ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

Pobierz ulotkę >> uniFLOW – reguły i przekazywanie

Pobierz ulotkę >> uniFLOW – konfiguracja w oparciu o reguły

Obejrzyj film >> uniFLOW – wydruki można odbierać wszędzie

uniFLOW ? zaawansowane skanowanie. Proste rejestrowanie i dystrybucja informacji.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala użytkownikom szybko i łatwo skanować dokumenty i dokonywać ich kompresji do wiadomości e-mail lub systemów plików, takich jak Microsoft SharePoint lub Canon Therefore, bezpośrednio w urządzeniach wielofunkcyjnych Canon. Spersonalizowany obieg dokumentów zapewnia użytkownikowi jednakowy komfort użytkowania w przypadku wszystkich urządzeń.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Sposób skanowania dokumentów zależy od urządzenia
? Użytkownicy mogą spędzać za dużo czasu, wprowadzając informacje w urządzeniach wielofunkcyjnych
? Dokumenty mogą wymagać ręcznego przesłania do systemu Microsoft SharePoint
? Dokumenty mogą wymagać pojedynczego skanowania i przetwarzania
? Dane wewnętrzne muszą być prawidłowe i łatwe do znalezienia w późniejszym terminie

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Zwiększony zwrot inwestycji w urządzenia wielofunkcyjne Canon
? Skrócenie czasu wprowadzania danych w urządzeniach wielofunkcyjnych przez użytkowników
? Skrócenie czasu ręcznego dzielenia dokumentów przez użytkowników
? Zapewnienie użytkownikom zintegrowanej ścieżki dostępu do systemu Microsoft SharePoint
? Zmniejszenie ryzyka związanego z niedokładnym wprowadzeniem informacji i trudnościami z odnajdywaniem dokumentów

Pobierz ulotkę >> uniFLOW ? zaawansowane skanowanie

Obejrzyj film >> uniFLOW – bezpieczny workflow skanowania

Obejrzyj film >> uniFLOW – szybkie i elastyczne przetwarzanie zeskanowanych obrazów

 

uniFLOW ? bezpieczeństwo dokumentów. Rozszerzona ochrona danych firmy.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala klientom zwiększyć poziom zabezpieczeń urządzeń wielofunkcyjnych firmy. Dokumenty do druku mogą być wstrzymywane na serwerze do momentu weryfikacji tożsamości użytkownika przy urządzeniu wielofunkcyjnym Canon i dokonania przez niego autoryzacji drukowania. Wszelkie dane poufne są monitorowane, a system zapobiega kosztownym wyciekom informacji.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Inicjatywy w zakresie systemu ochrony przed kradzieżą danych (DLP) nie obejmują urządzeń wielofunkcyjnych
? Brak wglądu w drukowane lub kopiowane dokumenty oraz w ich odbiorców
? Użytkownicy nie są świadomi zagrożeń wynikających z niewłaściwej obsługi informacji
? Brak możliwości stwierdzenia, czy informacje poufne opuściły firmę bez zgody odpowiednich osób

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu papierowych lub cyfrowych informacji
? Powiadomienia natychmiast po zaistnieniu wycieku informacji
? Pełna ścieżka kontroli zawartości
? Informacje kontrolne i kopie dokumentów mogą być wysyłane do systemu archiwizacji w celu późniejszej weryfikacjiu

Pobierz ulotkę >> uniFLOW ? rozszerzone zabezpieczenia

Obejrzyj film >> uniFLOW – bezpieczeństwo dokumentów 

uniFLOW ? drukowanie z urządzeń mobilnych. Na dowolnej drukarce, z dowolnego urządzenia przenośnego.

uniFLOW_inputUrządzenia przenośne stają się powszechnymi narzędziami pracy w biznesie, a zwykła możliwość drukowania z komputera klasy PC lub Mac już nie wystarcza. Rozwiązanie uniFLOW wprowadza do firmy możliwość drukowania z urządzeń mobilnych. Użytkownikom lub gościom można nadać uprawnienie do drukowania z poziomu urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu bez narażania bezpieczeństwa sieci ? niezależnie od tego, czy przesyłane dokumenty są przechowywane w pamięci lokalnej czy w aplikacjach w chmurze.

Kluczowe wyzwania dla firm
? Użytkownicy urządzeń mobilnych nie mają możliwości drukowania
? Umożliwienie użytkownikom urządzeń mobilnych drukowania stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci

Korzyści z rozwiązania uniFLOW:
? Umożliwienie użytkownikom mobilnym drukowania z dowolnego urządzenia, na dowolnej drukarce i z dowolnego miejsca
? Brak konieczności instalacji lub pobierania sterowników i aplikacji do obsługi drukarki
? Brak konieczności wprowadzania nowego systemu i otwierania sieci w celu obsługi zdalnego dostępu
? Zwiększenie zadowolenia klientów przez umożliwienie odwiedzającym wykonywania wydruków z urządzeń przenośnych
? Odkrycie nowych możliwości biznesowych przez udostępnienie drukowania jako usługi klientom zewnętrznym

Pobierz ulotkę >> uniFLOW ? drukowanie z urządzeń mobilnych i chmury

Obejrzyj film >> uniFLOW – mobile printing

BERTL's_Best_2011_Logo

Universal Login Manager

Programy Canon_v3 (1)_html_2df73b05

Universal Login Manager jest wyjątkową bez serwerową aplikacją do uwierzytelniania użytkowników urProgramy Canon_v3 (1)_html_3d65cd9aządzeń imageRUNNER ADVANCE, zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo oraz kontrolę urządzeń drukujących w przedsiębiorstwie bez ograniczania swobody ich użycia oraz efektywności pracy. Nie wymaga ono inwestycji w dodatkowe serwery i charakteryzuje się prostym procesem konfigurowania, co zapewnia maksymalne korzyści przy minimalnym nakładzie pracy. Większa funkcjonalność dzięki możliwości elastycznego wyboru typu logowania. Aplikacja Universal Login Manager udostępnia bogaty wybór typów logowania w celu zapewnienia ochrony Twojego urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie wiąże się z obniżeniem poziomu wygody użytkowania i obsługi drukarek Canon, jest wręcz przeciwnie.
Programy Canon_v3 (1)_html_m37816ea6Logowanie przy użyciu karty zbliżeniowej (z opcjonalnym kodem PIN) Logowanie przy użyciu karty zbliżeniowej umożliwia upoważnionym użytkownikom uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do urządzenia. Wystarczy przeciągnąć kartę nad czytnikiem. Duża liczba obsługiwanych kart umożliwia wykorzystanie istniejących kart dostępu do budynku również do logowania do urządzeń imageRUNNER ADVANCE.

Logowanie przy użyciu obrazu (z opcjonalnym kodem PIN) Do każdego konta użytkownika można przypisać obraz lub zdjęcie i umieścić je na ekranie powitalnym ULM. Do wyboru mamy obrazy zaimplementowane w aplikacji, ale istnieje również możliwość przesłania własnego obrazu wybranego przez użytkownika. Logowanie do urządzenia przebiega przez dotknięcie przycisku z obrazem odpowiadającym kontu użytkownika. Można również skonfigurować opcjonalny kod PIN, dodatkowo chroniący urządzenie przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Istnieje także możliwość skonfigurowania procesu logowania wymagającego wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.